W3C
W3C

 


 

หมู่สินค้า
 

ชนิดสินค้า

 


ชื่อสินค้า 024-1:ลังโปร่ง 270x350x95 mm.
ราคา :
พิเศษ
 
สี :
color:น้ำเงิน เขียว เหลือง แดง/สีพิเศษตามตัวอย่าง
ขนาด :
Size WxLxH (ภายนอก): 270x350x95 mm.
น้ำหนัก :
วัสดุ :
Material : HDPE คุณภาพสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม
Description :024-1:ลังโปร่ง 270x350x95 mm.
Style : วางซ้อนบนใบต่อใบโดยไม่ทับสิ่งของใบล่างเสียหาย
Size WxLxH (ภายนอก): 270x350x95 mm.
Size WxLxH (ภายใน): 230x303x88 mm.
Material :  HDPE คุณภาพสูง
Load (kg) : 10  kg
color:น้ำเงิน เขียว เหลือง แดง/สีพิเศษตามตัวอย่าง
ชื่อสินค้า 142:ลังโปร่ง 375x570x162 mm.
ราคา :
พิเศษ
 
สี :
color:น้ำเงิน เขียว เหลือง แดง/สีพิเศษตามตัวอย่าง
ขนาด :
Size WxLxH (ภายนอก): 375x570x162 mm.
น้ำหนัก :
วัสดุ :
Material : HDPE คุณภาพสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม
Description :142:ลังโปร่ง 375x570x162 mm.
Style : วางซ้อนบนใบต่อใบโดยไม่ทับสิ่งของใบล่างเสียหาย
Size WxLxH (ภายนอก): 375x570x162 mm.
Size WxLxH (ภายใน): 335x535x150 mm.
Material :  HDPE คุณภาพสูง
Load (kg) : 20 kg
color:น้ำเงิน เขียว เหลือง แดง/สีพิเศษตามตัวอย่าง
 
ชื่อสินค้า 114:ลังโปร่ง 420x610x145 mm.
ราคา :
พิเศษ
 
สี :
color:น้ำเงิน เขียว เหลือง แดง/สีพิเศษตามตัวอย่าง
ขนาด :
Size WxLxH (ภายนอก): 420*610*145 mm.
น้ำหนัก :
วัสดุ :
Material : HDPE คุณภาพสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม
Description :114:ลังโปร่ง 420x610x145 mm.
Style : วางซ้อนบนใบต่อใบโดยไม่ทับสิ่งของใบล่างเสียหาย
Size WxLxH (ภายนอก): 420*610*145 mm.
Size WxLxH (ภายใน): 385x575x135 mm.
Material :  HDPE คุณภาพสูง
Load (kg) : 20 kg
color:น้ำเงิน เขียว เหลือง แดง/สีพิเศษตามตัวอย่าง
 
ชื่อสินค้า 116:ลังโปร่ง: 420x610x250 mm.
ราคา :
พิเศษ
 
สี :
color:น้ำเงิน เขียว เหลือง แดง/สีพิเศษตามตัวอย่าง
ขนาด :
Size WxLxH (ภายนอก): 420x610x250 mm.
น้ำหนัก :
วัสดุ :
Material : HDPE คุณภาพสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม
Description :116:ลังโปร่ง: 420x610x250 mm.
Style : วางซ้อนบนใบต่อใบโดยไม่ทับสิ่งของใบล่างเสียหาย
Size WxLxH (ภายนอก): 420x610x250 mm.
Size WxLxH (ภายใน): 380x570x240 mm.
Material :  HDPE คุณภาพสูง
Load (kg) : 30 kg
color:น้ำเงิน เขียว เหลือง แดง/สีพิเศษตามตัวอย่าง
 
ชื่อสินค้า 8070:ลังโปร่ง: 420x610x315 mm.
ราคา :
พิเศษ
 
สี :
color:น้ำเงิน เขียว เหลือง แดง/สีพิเศษตามตัวอย่าง
ขนาด :
Size WxLxH (ภายนอก):420x610x315 mm. 
น้ำหนัก :
วัสดุ :
Material : HDPE คุณภาพสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม
Description :8070:ลังโปร่ง: 420x610x315 mm.
Style : วางซ้อนบนใบต่อใบโดยไม่ทับสิ่งของใบล่างเสียหาย
Size WxLxH (ภายนอก):420x610x315 mm. 
Size WxLxH (ภายใน): 385x580x300 mm.
Material :  HDPE คุณภาพสูง
Load (kg) : 35 kg
color:น้ำเงิน เขียว เหลือง แดง/สีพิเศษตามตัวอย่าง
 
ชื่อสินค้า 048:ลังโปร่ง 397x598x124 mm.
ราคา :
พิเศษ
 
สี :
color:น้ำเงิน เขียว เหลือง แดง/สีพิเศษตามตัวอย่าง
ขนาด :
Size WxLxH (ภายนอก): 397x598x124 mm.
น้ำหนัก :
วัสดุ :
Material : HDPE คุณภาพสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม
Description :048:ลังโปร่ง 397x598x124 mm.
Style : วางซ้อนบนใบต่อใบโดยไม่ทับสิ่งของใบล่างเสียหาย
Size WxLxH (ภายนอก): 397x598x124 mm.
Size WxLxH (ภายใน): 364x564x109 mm.
Material :  HDPE คุณภาพสูง
Load (kg) : 15 kg
color:น้ำเงิน เขียว เหลือง แดง/สีพิเศษตามตัวอย่าง
 
ชื่อสินค้า 049:ลังโปร่ง 398x599x239 mm.
ราคา :
พิเศษ
 
สี :
color:น้ำเงิน เขียว เหลือง แดง/สีพิเศษตามตัวอย่าง
ขนาด :
Size WxLxH (ภายนอก): 398x599x239 mm.
น้ำหนัก :
วัสดุ :
Material : HDPE คุณภาพสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม
Description :049:ลังโปร่ง 398x599x239 mm.
Style : วางซ้อนบนใบต่อใบโดยไม่ทับสิ่งของใบล่างเสียหาย
Size WxLxH (ภายนอก): 398x599x239 mm.
Size WxLxH (ภายใน): 366x567x224 mm.
Material :  HDPE คุณภาพสูง
Load (kg) : 25 kg
color:น้ำเงิน เขียว เหลือง แดง/สีพิเศษตามตัวอย่าง
ชื่อสินค้า 025:ลังโปร่ง 395x630x210 mm.
ราคา :
Size WxLxH (ภายนอก): 395x630x210 mm.
 
สี :
color:น้ำเงิน เขียว เหลือง แดง/สีพิเศษตามตัวอย่าง
ขนาด :
น้ำหนัก :
วัสดุ :
Material : HDPE คุณภาพสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม
Description :025:ลังโปร่ง 395x630x210 mm.
Style : วางซ้อนบนใบต่อใบโดยไม่ทับสิ่งของใบล่างเสียหาย
Size WxLxH (ภายนอก): 395x630x210 mm.
Size WxLxH (ภายใน): 365x600x192 mm.
Material :  HDPE คุณภาพสูง
Load (kg) : 25 kg
color:น้ำเงิน เขียว เหลือง แดง/สีพิเศษตามตัวอย่าง
 
ชื่อสินค้า 021:ลังโปร่ง 380x461x285 mm.
ราคา :
พิเศษ
 
สี :
color:น้ำเงิน เขียว เหลือง แดง/สีพิเศษตามตัวอย่าง
ขนาด :
Size WxLxH (ภายนอก): 380x461x285 mm.
น้ำหนัก :
วัสดุ :
Material : HDPE คุณภาพสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม
Description :021:ลังโปร่ง 380x461x285 mm.
Style : วางซ้อนบนใบต่อใบโดยไม่ทับสิ่งของใบล่างเสียหาย
Size WxLxH (ภายนอก): 380x461x285 mm.
Size WxLxH (ภายใน): 353x432x274 mm.
Material :  HDPE คุณภาพสูง
Load (kg) : 25 kg
color:น้ำเงิน เขียว เหลือง แดง/สีพิเศษตามตัวอย่าง
 
ชื่อสินค้า 013:ลังโปร่ง 370x565x303 mm.
ราคา :
พิเศษ
 
สี :
color:น้ำเงิน เขียว เหลือง แดง/สีพิเศษตามตัวอย่าง
ขนาด :
Size WxLxH (ภายนอก):370x565x303 mm.
น้ำหนัก :
วัสดุ :
Material : HDPE คุณภาพสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม
Description :013:ลังโปร่ง 370x565x303 mm.
Style : วางซ้อนบนใบต่อใบโดยไม่ทับสิ่งของใบล่างเสียหาย
Size WxLxH (ภายนอก):370x565x303 mm.
Size WxLxH (ภายใน): 340x537x290 mm.
Material :  HDPE คุณภาพสูง
Load (kg) : 30 kg
color:น้ำเงิน เขียว เหลือง แดง/สีพิเศษตามตัวอย่าง
 
ชื่อสินค้า 043:ลังโปร่ง 570x588x420 mm.
ราคา :
พิเศษ
 
สี :
color:น้ำเงิน เขียว เหลือง แดง/สีพิเศษตามตัวอย่าง
ขนาด :
Size WxLxH (ภายนอก):570x588x420 mm.
น้ำหนัก :
วัสดุ :
Material : HDPE คุณภาพสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม
Description :043:ลังโปร่ง 570x588x420 mm.
Style : วางซ้อนบนใบต่อใบโดยไม่ทับสิ่งของใบล่างเสียหาย
Size WxLxH (ภายนอก):570x588x420 mm.
Size WxLxH (ภายใน): 532x550x400 mm.
Material :  HDPE คุณภาพสูง
Load (kg) : 40 kg
color:น้ำเงิน เขียว เหลือง แดง/สีพิเศษตามตัวอย่าง
 
ชื่อสินค้า 001:ลังโปร่ง 364x565x324 mm.
ราคา :
พิเศษ
 
สี :
color:น้ำเงิน เขียว เหลือง แดง/สีพิเศษตามตัวอย่าง
ขนาด :
Size WxLxH (ภายนอก): 364x565x324 mm.
น้ำหนัก :
วัสดุ :
Material : HDPE คุณภาพสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม
Description :001:ลังโปร่ง 364x565x324 mm.
Style : วางซ้อนบนใบต่อใบโดยไม่ทับสิ่งของใบล่างเสียหาย/สวมเก็บได้ไม่เปลืองพื้นที่
Size WxLxH (ภายนอก): 364x565x324 mm.
Size WxLxH (ภายใน): 327x526x310 mm.
Material :  HDPE คุณภาพสูง
Load (kg) : 30 kg
color:น้ำเงิน เขียว เหลือง แดง/สีพิเศษตามตัวอย่าง
 
ชื่อสินค้า A3:ลังโปร่งหูเหล็ก509x622x385 mm.
ราคา :
พิเศษ
 
สี :
color:น้ำเงิน เขียว เหลือง แดง/สีพิเศษตามตัวอย่าง
ขนาด :
Size WxLxH (ภายนอก): 509x622x385 mm.
น้ำหนัก :
วัสดุ :
Material : HDPE คุณภาพสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม
Description :A3:ลังโปร่งหูเหล็ก509x622x385 mm.
Style : วางซ้อนบนใบต่อใบโดยไม่ทับสิ่งของใบล่างเสียหาย/สวมเก็บได้ไม่เปลืองพื้นที่
Size WxLxH (ภายนอก): 509x622x385 mm.
Size WxLxH (ภายใน): 368x584x368 mm.
Material :  HDPE คุณภาพสูง
Load (kg) : 40 kg
color:น้ำเงิน เขียว เหลือง แดง/สีพิเศษตามตัวอย่าง
 
ชื่อสินค้า 717:ลังโปร่งหูเหล็ก490x605x320 mm.
ราคา :
พิเศษ
 
สี :
color:น้ำเงิน เขียว เหลือง แดง/สีพิเศษตามตัวอย่าง
ขนาด :
Size WxLxH (ภายนอก): 490x605x320 mm.
น้ำหนัก :
วัสดุ :
Material : HDPE คุณภาพสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม
Description :717:ลังโปร่งหูเหล็ก490x605x320 mm.
Style : วางซ้อนบนใบต่อใบโดยไม่ทับสิ่งของใบล่างเสียหาย/สวมเก็บได้ไม่เปลืองพื้นที่
Size WxLxH (ภายนอก): 490x605x320 mm.
Size WxLxH (ภายใน): 465x580x310 mm.
Material :  HDPE คุณภาพสูง
Load (kg) : 40 kg
color:น้ำเงิน เขียว เหลือง แดง/สีพิเศษตามตัวอย่าง
 
ชื่อสินค้า 1028:ลังโปร่ง420x610x245 mm.
ราคา :
พิเศษ
 
สี :
color:น้ำเงิน เขียว เหลือง แดง/สีพิเศษตามตัวอย่าง
ขนาด :
Size WxLxH (ภายนอก): 420x610x245 mm.
น้ำหนัก :
วัสดุ :
Material : HDPE คุณภาพสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม
Description :1028:ลังโปร่ง420x610x245 mm.
Style : วางซ้อนบนใบต่อใบโดยไม่ทับสิ่งของใบล่างเสียหาย/สวมเก็บได้ไม่เปลืองพื้นที่
Size WxLxH (ภายนอก): 420x610x245 mm.
Size WxLxH (ภายใน):385x580x235  mm.
Material :  HDPE คุณภาพสูง
Load (kg) : 25 kg
color:น้ำเงิน เขียว เหลือง แดง/สีพิเศษตามตัวอย่าง
ชื่อสินค้า 8072:ลังโปร่ง420x610x405 mm.
ราคา :
พิเศษ
 
สี :
color:น้ำเงิน เขียว เหลือง แดง/สีพิเศษตามตัวอย่าง
ขนาด :
Size WxLxH (ภายนอก):420x610x405 mm.
น้ำหนัก :
วัสดุ :
Material : HDPE คุณภาพสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม
Description :8072:ลังโปร่ง420x610x405 mm.
Style : วางซ้อนบนใบต่อใบโดยไม่ทับสิ่งของใบล่างเสียหาย/สวมเก็บได้ไม่เปลืองพื้นที่
Size WxLxH (ภายนอก):420x610x405 mm.
Size WxLxH (ภายใน):385x580x395 mm.
Material :  HDPE คุณภาพสูง
Load (kg) : 55 kg
color:น้ำเงิน เขียว เหลือง แดง/สีพิเศษตามตัวอย่าง
ชื่อสินค้า 909:ลังโปร่ง565x810x430 mm.
ราคา :
พิเศษ
 
สี :
color:น้ำเงิน เขียว เหลือง แดง/สีพิเศษตามตัวอย่าง
ขนาด :
Size WxLxH (ภายนอก):565x810x430 mm.
น้ำหนัก :
วัสดุ :
Material : HDPE คุณภาพสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม
Description :909:ลังโปร่ง565x810x430 mm.
Style : วางซ้อนบนใบต่อใบโดยไม่ทับสิ่งของใบล่างเสียหาย/สวมเก็บได้ไม่เปลืองพื้นที่
Size WxLxH (ภายนอก):565x810x430 mm.
Size WxLxH (ภายใน):515x765x410 mm.
Material :  HDPE คุณภาพสูง
Load (kg) : 55 kg
ชื่อสินค้า ลังขนมปัง540x645x140 mm.
ราคา :
พิเศษ
 
สี :
color:น้ำเงิน เขียว เหลือง แดง/สีพิเศษตามตัวอย่าง
ขนาด :
Size WxLxH (ภายนอก):565x810x430 mm.
น้ำหนัก :
วัสดุ :
Material : HDPE คุณภาพสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม
Description :ลังขนมปัง540x645x140 mm.
Style : วางซ้อนบนใบต่อใบโดยไม่ทับสิ่งของใบล่างเสียหาย/สวมเก็บได้ไม่เปลืองพื้นที่
Size WxLxH (ภายนอก):565x810x430 mm.
Size WxLxH (ภายใน):500x605x110 mm.
Material :  HDPE คุณภาพสูง

 

 
© บริษัท ชินเจริญทรัพย์ จำกัด CHINCHAROENSAP CO.,LTD.
25 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 76 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 081-250-4255, 02-896-9300 แฟ็กส์. 02-896-95
45
http://www.chin.co.th E-mail : [email protected]
[ผู้ดูแล]